BIMBINGAN PA

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu Bimbingan:

      Bimbingan dilaksanakan tgl: 1-8 Sept 2014, tdd:

      Kelas Reguler  : Jam 08:30 s.d. selesai

      Kelas Transfer : Jam 15:30 s.d. selesai

Tempat Bimbingan:

Ruang  Kuliah PSIK – FIK UMJ ( sesuai kesepakatan dengan dosen PA )

 

MATERI KEGIATAN

  1. Informasi hasil studi semester mahasiswa
  2. Strategi belajar efektif
  3. Saran-saran / konsultasi

DAFTAR NAMA MAHASISWA DAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2014-2015 (GASAL)

 

Program

Th. Masuk

Kelas/Smstr

No

NPM

Nama Mahasiswa

Nama Pembimbing Akademik

Jadwal Bimbingan

Reguler

2014

1/I

1

 

Agung Hermawan

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

2

 

Anisa Fitriana

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

3

 

Aprilianti Putri u

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

4

 

Atikah

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

5

 

Dhea Salsabilla

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

6

 

Dimas Utomo H.P.

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

7

 

Dyah Ayu Meswanti

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

8

 

Feni Amirach

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

9

 

Fitra Rahmah

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

10

 

Haryanti Fadel

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

11

 

Indah Khoirunnisa

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

12

 

Irna Cahyani

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

13

 

Maidha Arafah

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

14

 

Mariyatul Qibtiyah

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

15

 

Muhamad Alif P.U.

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

16

 

Muslyna M. Suad

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

17

 

Nungki Adisti P.

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

18

 

Nur Fadilah

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

19

 

Nurgamaria H.M.

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

20

 

Oktavia Gilang P

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

21

 

Popy

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

22

 

Rahmah Amalia A.

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

23

 

Reni Marfu'ah R.

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

24

 

Rhendany Sheta P.

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

25

 

Sinta Fajarwati

Syamsul Anwar

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

26

 

Ummi Kalsum

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

27

 

Yahya Dwi Astriana

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

28

 

Yulinar

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

29

 

Anatian Segara H.

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Program

Th. Masuk

Kelas/Smstr

No

NPM

Nama Mahasiswa

Nama Pembimbing Akademik

Jadwal Bimbingan

Reguler

2014

1/I

30

 

Aprilia Dian K..R.

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

31

 

Arifin Setiawan

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

32

 

Bela Annisa

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

33

 

Dea Ayu Septiani

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

34

 

Dhentya Septa H.

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

35

 

Donny Jatmiko

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

36

 

Eno Lestari

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

37

 

Firman Dermawan

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

38

 

Fitrah Fatimah

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

39

 

Gemi Rusita Sari

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

40

 

Hudiyani

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

41

 

Intan Purnama Sari

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

42

 

Iswahyudi

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

43

 

Luqman Nur Islam

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

44

 

Marini Ndaru H.

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

45

 

Mia Kartini

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

46

 

M. Farhan M.

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

47

 

Nimas Ayu Fatimah

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

48

 

Nur Anjani Suat

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

49

 

Nuraina Fajriati S.A.

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

50

 

Ramadhan Pratama

Nana Supriatna

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

51

 

Restu Amalia

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

52

 

Selviana Rahayu

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

53

 

Tri Wahyuningsih

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

54

 

Veri Sugandi

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2014

1/I

55

 

Yulinar Agustina

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

56

2013720001

Abdul Azis  Alfiqri

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

57

2013720002

Adi Mahbudi

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

58

2013720003

Anggraeni D.D.

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

59

2013720004

Anisa Amalia

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

60

2013720005

Aprilia Kusuma D

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

61

2013720006

Aryani Puspitasari

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

62

2013720007

Astri Puji Novianti

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

63

2013720008

Cahya Lisda O.

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

64

2013720010

Desty Nurfitiyanti

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Program

Th. Masuk

Kelas/Smstr

No

NPM

Nama Mahasiswa

Nama Pembimbing Akademik

Jadwal Bimbingan

Reguler

2013

2/III

65

2013720011

Diah Arlina

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

66

2013720013

Diena Fitri Lestari

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

67

2013720014

Dwi Rahmaningsih

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

68

2013720015

Elfrita Wardani

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

69

2013720016

Elga Aryani W

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

70

2013720017

Elok Rusmaita N

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

71

2013720018

Erlina Sari

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

72

2013720019

Evi Ika Apsari

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

73

2013720020

Fajriyatul Hasanah

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

74

2013720021

Fery Fadly

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

75

2013720022

Hamdani

Rohman Azzam

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

76

2013720023

Irfan Maulana A

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

77

2013720024

Izdia Afranada

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

78

2013720025

Kartika Sukmawati

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

79

2013720026

Linda Rosdiana

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

80

2013720027

Mas Annisa Dwi A.

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

81

2013720028

Mayasari Rizkiah

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

82

2013720029

Mulyana

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

83

2013720030

Mutiara Andriani

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

84

2013720031

Nadia Adriani I

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

85

2013720032

Nita Diah F

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

86

2013720033

Nur Muhammad HA

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

87

2013720034

Nurafifah Sami

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

88

2013720035

Nurul Hidayah

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

89

2013720036

Ranny Annisa Fiqih

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

90

2013720037

Ristantia Ayu Nasiti

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

91

2013720038

Sarah Shobiroh

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

92

2013720039

Sari Sujayanti

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

93

2013720040

Selvi Putriana

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

94

2013720041

Septiana Sukmajaya

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

95

2013720042

Siti Hanifah

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

96

2013720043

Sulindah

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

97

2013720044

Suwardi

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

98

2013720045

Syarafina Deti K

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

99

2013720046

Syamsu W.A

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Program

Th. Masuk

Kelas/Smstr

No

NPM

Nama Mahasiswa

Nama Pembimbing Akademik

Jadwal Bimbingan

Reguler

2013

2/III

100

2013720047

Syifa Muthmainah

Diana Irawati

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

101

2013720048

Tuti Rahmawati

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

102

2013720049

Tuti Sukreni

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

103

2013720050

Wanda Yuni Putri

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

104

2013720051

Wenny Parapat

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

105

2013720052

Widiawati

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

106

2013720053

Yani Purwanti

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

107

2013720054

Yudistira

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

108

2013720055

Yusratni Roman A

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2013

2/III

109

2013720056

Zahrina Hawari

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

110

2012720001

Abdurahim Soamole

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

111

2012720002

Addina Addyani

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

112

2012720003

Ani Fatmasari

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

113

2012720004

Annitha Carolina

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

114

2012720005

Astari Aulia E

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

115

2012720006

Bayu Rinata

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

116

2012720007

Deanti Auliyati

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

117

2012720008

Deni

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

118

2012720009

Diyan Hardiyanti

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

119

2012720011

Erni Oktavia

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

120

2012720012

Fahmi Hidayat D

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

121

2012720013

Feby Bendita

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

122

2012720014

Fitri Mufrihatin H

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

123

2012720015

Fitri Rahmayani

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

124

2012720017

Hasyyati Rufaedah

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

125

2012720018

Irra Damayanti S.M.

Anita A.

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

126

2012720020

Kartika Alifah

 Atih Suryati

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

127

2012720021

Marlin Lidya W

 Atih Suryati

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

128

2012720022

Merry Apainabo

 Atih Suryati

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

129

2012720023

Mika Zusmita A

 Atih Suryati

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

130

2012720024

Noveria Dwi P

 Atih Suryati

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

131

2012720025

Nurwahidah

 Atih Suryati

1-8 Sept 2014

Reguler

2012

3/V

132

2012720026